Hoe geven we inwoners en/of patiënten een sterkere stem rondom innovatiebeleid en strategie? Zijn hier al voorbeelden van in de regio?

De transitie van zorg naar gezondheid is niet een proces wat wij niet alleen kunnen doen. Met goede ideeën uit vergaderruimtes en grensoverstijgende overleggen kom je een heel eind, maar deze ideeën moeten ook gedragen worden door inwoners en patiënten van de betreffende instanties. Het is belangrijk...